Kostenbesparing = 1e winst


Download de algemene voorwaarden van Allnext.

Privacy Statement

Er kunnen door Allnext persoonlijke gegevens van u worden verwerkt bij uw bezoek aan deze website. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Allnext uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Allnext verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens voor commerciƫle doeleinden. Vanzelfsprekend zullen uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gerelateerd zijn aan Allnext. Allnext kan uw persoonlijke gegevens aan derden verzenden wanneer:

  • Wij uw toestemming hebben uw persoonlijke gegevens te delen;
  • Wij uw persoonlijke gegevens moeten delen om u de service te kunnen bieden waar u om heeft verzocht;
  • Wij gehoor dienen te geven aan een geldig juridisch verzoek;
  • Wij van mening zijn dat uw handelingen op onze website(s) strijdig zijn met enig recht of contractuele bepaling.

Cookies

Om deze website gebruiksvriendelijker te maken en te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw eigen browser uitschakelen. Dit kan mogelijk leiden tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Allnext behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.